Projekter
Fremtidens mad til mange
Fremtidens mad til mange

Fremtidens mad til mange Food+Design var den 24.juni med på konferencen Fremtidens mad til mange, som blev arrangeret af AAU-MENU, Aalborg Universitet i samarbejde med CET, EIR, FoodServInSPIRe, AAU Food+Design, Foodtura og Kost & Ernæringsforbundet. René Langdahl Jørgensen fra Food+Design holdt oplægget Lokal mad på sygehuset – mellem idealer, oplevelse og smag, hvor han tog udgangspunkt i et [...]

Mad som drivkraft for regional udvikling
Mad som drivkraft for regional udvikling

Mad som drivkraft for regional udvikling René Langdahl Jørgensen holdt den 3. april oplæg om Mad som drivkraft for regional udvikling i internationalt perspektiv under den årlige Aalborg Geografidag, hvor de nordjyske geografer var samlet. Geografidagen modereres og styres af lektor ved Inst. for Byggeri og Anlæg, Morten Lauge Pedersen. Oplægget tog udgangspunkt i den [...]

Skaldyrstopmøde
Skaldyrstopmøde

Skaldyrstopmøde Food+Design var inviteret som oplægsholdere ved Skaldyrstopmøde på Utzon Center i Aalborg d. 5. december 2012. Topmødet var arrangeret af Madkulturen og Zonen for madkultur. Formålet med mødet var at samle fiskeri- og oplevelseserhvervet til en dag med fokus på videns-udveksling og inspiration til nye veje; til gavn for danskernes madkultur, fiskerierhvervet og branding [...]

Nordjyske Fisk med Oplevelse tester i Hirtshals
Nordjyske Fisk med Oplevelse tester i Hirtshals

Nordjyske Fisk med Oplevelse tester under Hirtshals Fiskefestival Food+Design afviklede den 3. og 4. august en forbrugertest under projektet Nordjyske Fisk med Oplevelse. Testen fandt sted i forbindelse med Hirtshals Fiskefestival, hvor Food+Design havde udviklet og bygget et tårn, der hang tæt sammen med den lokale historie og samtidig var en unik arkitekttegnet setting for [...]

Muslinge-event for Børn
Muslinge-event for Børn

Muslinge-event for Børn Ved årets Fiskefestival i Hirtshals gennemførte Center for Food + Design med støtte fra Madkulturen og MadkulturZonen sammen med Nordsøen Oceanarium og Forskerpark en muslingeevent for børn i Nordsøens gårdanlæg. Ved eventen kunne børn i steps lære om processen fra at fange og rengøre en musling til at tilbederede, anrette og spise [...]

Nordjyske Fisk med Oplevelse tester i Fårup
Nordjyske Fisk med Oplevelse tester i Fårup

Nordjyske Fisk med Oplevelse tester i Fårup Sommerland Food+Design afviklede den 3. og 4. juli en test af udvalgte retter fra projektet Nordjyske Fisk med Oplevelse i Fårup Sommerland. Underholdningsparken tjener som unik setting for test af skaldyrs- og fiskeretter, idet en af projektets hovedteser er at afsætning har noget med tilgængelighed at gøre og [...]

Food+Design på ESOF, Euro Science Open Forum
Food+Design på ESOF, Euro Science Open Forum

Food+Design på ESOF, Euro Science Open Forum PhD studerende Mai Brink Rasmussen fra Food+Design på Institut for Byggeri og Anlæg var blandt de udvalgte unge forskere der repræsenterede Danmark på den netop afholdte ESOF konference, der er den største generelle videnskabskonference i Europa og som afholdes hvert andet år i skiftende europæiske storbyer. Stiller man spørgsmålet: [...]

REcall DoW
REcall DoW

REcall DoW seeks to formulate a new role of the architectural environment based on invigorated research on the cultural landscapes of WWI and WWII and strengthen the attention on the management, documentation and preservation of this heritage.

University of Gastronomic Sciences i Bra
University of Gastronomic Sciences i Bra

Food+Design er delværter når University of Gastronomic Sciences i Bra, Italien kommer til Danmark med et hold masterstuderende 16.-23. juni. Holdet er på en af deres obligatoriske udlandsrejser, hvoraf der er fire på uddannelsen til MA i gastronomic sciences. Studieopholdet i Danmark er opdelt i to, dels et Københavnsophold, dels et ophold i Nordjylland, hvor fokus blandt andet er på Aalborg Universitets ekspertise indenfor innovativ fødevareforskning.

Oxford Symposium on Food & Cookery
Oxford Symposium on Food & Cookery

Mad Hatters Tea Party on Oxford Symposium on Food & Cookery In dedication to the jubilee of Lewis Carroll, a group of design students at TEKO Design+Business in Herning in corporation with Food+Design, University of Aalborg in Denmark is designing hats with Alice in Wonderland as their main inspiration.These hats will be showcased at the [...]

Forskningens Døgn
Forskningens Døgn

Forskningens døgn Food+Design repræsenterede på Forskningens Døgn på Gl. Torv i Aalborg arbejdet med formgivning og udvikling af pasta. Der blev vist resultater af tests med nordiske kornsorter som er udarbejdet i tæt samarbejde med kok Mikael Christensen. Gennem en workshop-præget dag fik mange voksne og børn på Gl. Torv lov til at prøve kræfter [...]

Kan man lave bukser af gulerødder?
Kan man lave bukser af gulerødder?

Kan man lave bukser af gulerødder? Anna Marie Fisker var den 4. marts i TV2 Nords program Til Sagen, hvor hun blandt andet fik spørgsmålet om man kan anvende restfibre fra presning af gulerødder til juice.Sektionsleder for Food + Design, Anna Marie Fisker, fik lov at uddybe det forholdsvis nye forsknings- og innovationsfelt, mad og design, [...]

Fisk er også en fantastisk SPISE
Fisk er også en fantastisk SPISE

Centerleder Anna Marie Fisker fra Food+Design der blandt forsker i fisk i produktinnovation og fisk som oplevelse var den 31. januar i P1 Morgen for at udtale sig om fisk som fødevare i anledning af Copenhagen Cooking festivalen, der finder sted denne uge.
Hør radioindslaget her!

De Gode Rødder
De  Gode Rødder

  De Gode Rødder Børnene er regionens fremtid og fremtidens børn skal være sunde. FOOD+DESIGN retter derfor fokus mod børn og unge når der den 4. nov. åbnes for projektet De Gode Rødder i Nordkraft under madfestivalen Mad på Nordjysk. Omdrejningsemnet er børn og unges sundhed og rammerne bliver en banebrydende designkonstruktion hvor gulerødder er ophængt [...]

Konference: Ny Nordisk Mad 2011
Konference: Ny Nordisk Mad 2011

Food+Design var repræsenteret med videnskabelig assistent Jeppe Emil Mogensen ved konferencen Ny Nordisk Mad 2011 i Helsinki, arrangeret af Nordisk Ministerråd i samarbejde med Nordic Innovation.
I alt deltog over 220 deltagere fra 11 lande i en diskussion og debat om potentialet og fremtiden for Nordisk mad. Food+Design præsenterede i denne kontekst forsknings- og udviklingsarbejde omkring hospitalsmåltider set fra et holistisk og rumligt perspektiv.

Food+Design på Fødevarefstivalen iprimi d’ITALIA
Food+Design på Fødevarefstivalen iprimi d'ITALIA

Food+Desig på iprimi d’ITALIA FOOD+DESIGN, Department of Civil Engineering, Aalborg University, Denmark to participate in I Primi d’Italia with an exhibition on pasta design. The exhibition is called PASTA+DESIGN and will be at I PRIMI A PALAZZO in the grandiose Palazzo Candiotti 1.-2. October PASTA+DESIGN in Palazzo Candiotti Pasta is a shapeable material and as [...]

800 forskellige pasta
800 forskellige pasta

800 Forskellige pasta Til forskningens døgn i Aalborg var der i år pasta på menuen. I enorme mængder. Men det var nok de færreste, der tænkte over, at hver gang de puttede et stykke pasta i munden, så lå der utrolig mange tanker bag.Tykkelsen, konsistensen og ikke mindst formen på pastaen var tænkt ned til [...]

Kokkenes tænketank
Kokkenes tænketank

Food+Design er meget tæt involveret i opbygningen af fiskebenet for det nationale MadX. Anna Marie Fisker er drivkraft i MadXs placering på Nordsøen og Food+Design er kommet med talrige indspark til indhold og nytænkende aktiviteter i MadX. Forslagene er rettet både mod innovation og nyskabelse indenfor fiskebaseret måltidsfremstilling i både horeca og industri, og mod [...]

AAU FOOD RESEARCH
AAU FOOD RESEARCH

Aalborg University has started a trans-disciplinary research center combining skills from various disciplines, which will add new skills to further develop Danish food research, innovation, education and technology transfer: AAU FOOD RESEARCH.

Lakrids+
Lakrids+

Projektet Lakrids+ er gennemført af Center for Food Science, Design & Experience på Aalborg Universitet i sam arbejde med Silkeborg Tekniske Skole og virksomheden Johan Bülow. Projektet er finansieret af innovationslovsmidler fra Fødevareministeriet, og gennemført i perioden 2009 til 2011.

Fish+SECRET
Fish+SECRET

Vi drømmer om fisk sammen med Ingrid Kristensen. Masser af fisk! Små fisk, store fisk, stimer af fisk, klumpfisk og andre underlige fisk. Akvarier fyldt med fisk og havfruer.. Food+Design på Center for Food Science, Design & Experience på Aalborg Universitet er part i Fisketeateret i Hirtshals hvor vi de kommende 5 år skal være med til at udvikle [...]

Frida
Frida

Center for Food Science, Design & Experience starter nu projektet FRIDA, Frokostordninger i Dagtilbud, i samarbejde med Food & People på I20. Formålet er at forske i maddannelses- og sundhedspotentialet i daginstitutionernes nye madordninger. Projektet skal give øget viden om hvorvidt madordninger i børnehaven gør en forskel, når det gælder dannelse, læring og sundhed, og specifikt hvordan de fysiske rum i børnehaven kan designes og udvikles til fremme af bedre madoplevelser.

Salone Del Gusto 2010
Salone Del Gusto 2010

Food+Design på Center for Food Science, Design & Experience på Aalborg Universitet var for nylig ikke blot deltager på Salone del Gusto, Slowfood-organisationens kolossale messe for verdens bedste lokalt producerede fødevarer, afholdt i Torino. Det lille center på Aalborg Universitet havde æren at PhD studerende Tenna Doktor Olsen var delegeret ved Terra Madre-konferencen. Terra Madre [...]

Smag, Design & Oplevelse
Smag, Design & Oplevelse

Delklyngen Smag, Design & Oplevelse er partner i Fødevareklyngen i Nordjylland, SpisNord. Hvad gør delklyngen Smag, Design & Oplevelse? Food College Denmark, som holder til på Center for Food Science, Design & Experience under Institut for Arkitektur & Design på Aalborg Universitet skal opbygge og drifte delklyngen Smag, Design og Oplevelse. Vi opbygger det tilhørende [...]