Børn + FiskFase 1. Kompetenceudvikling af undervisere ved Aalborg Tekniske Skole, afdelingen for hotel og levnedsmiddel. I fase 1 deltog ca. 16 undervisere i et 5 dags kursus, hvor formålet var at udfordre kursisternes generelle opfattelse af fisk og skaldyr, og herigennem bidrage med nye metoder til, hvordan emnet fisk og skaldyr kan formidles til børn og unge, både i den daglige undervisning på erhvervsuddannelserne samt til undervisere i folkeskolen og pædagoger i børnehaver, fritidsklubber mv. Emnerne på kurset var bl.a. besøg på fiskeauktion, dissektionsøvelser, fisken kulturelt og historisk set, sensorik, mm. På baggrund af kurset meldte en gruppe af kursisterne sig til at deltage i det videre samarbejde omkring projektet INGEN BEN.

Fase 2. I denne fase af projektet Børn og Fisk har lærere og pædagoger fra henholdsvis Frederikshavn og Hjørring kommune gennemgået et kompetenceudviklingskursus under Food College Denmark indeholdende undervisning af kokkefaglærere fra AATS, men også eksterne konsulenter. I alt 25 lærere og pædagoger fra 10 skoler og 2 fritidsklubber i de to kommuner har deltaget i kurset som har haft en varighed af 5 dage.

Kursets formål har været at kompetenceløfte kursisterne omkring fisk og skaldyrs mangfoldighed så de efterfølgende kan udvikle og gennemføre forskellige læringsforløb omkring fisk og skaldyr på deres respektive skoler og institutioner. Kursets afsæt har været fisk og skaldyr – fra hav til måltid. Vinklen er valgt ud fra en betragtning om, at det er vigtigt (og nødvendigt) at inddrage forskellige aspekter omkring fisken (f.eks. ernæringsmæssig, biologisk, kulturel, erhvervsmæssig og historisk viden) såfremt børn og unges viden, interesse og anvendelse af fisk og skaldyr i en sund og oplevelsesrig livsstil skal styrkes.

Fase 3. I løbet af efteråret 2007 har de uddannede ”fisk og skaldyrs” lærere og pædagoger (børn og fisk 2) været de bærende kræfter i forbindelse med planlægning og gennemførelse af forskellige undervisningsforløb om fisk og skaldyr i hhv. Hjørring og Frederikshavn kommune. Der er i alt blevet arbejdet med fisk og skaldyr på 10 folkeskoler og i to fritidsklubber. Med afsæt i den enkelte skoles/institutions egen hverdag udarbejdede alle projektdeltagere en plan for, hvordan de ville implementere emnet ”Hav til måltid” på netop deres skole/institution. Således har nogle arbejdet med emnet i deres eksisterende undervisning (f.eks. i dansk og regning), andre i forbindelse med projektuger eller som ugentlige tilbagevendende temaer over en fastlagt periode.

Desuden har Food College Denmark bidraget til børn og fisk 3 med undervisere og konsulenter, bl.a. kokke og biologer, i forbindelse med de forskellige undervisningsaktiviteter, der har fundet sted på de deltagende skoler. Ligeledes har emnet været genstand for en del skole-hjem aktiviteter.

Det er ikke muligt at kommentere dette indlæg.