Konference: Fiskens Dag


Konference: Fiskens Dag

Landsdækkende kampagne dag med temaet: Fremtidens Fiskeforbruger

Food College Denmark stod for planlægning og afholdelse af en konference på Nordsøcentret om Fisk og Fremtidens Forbruger, afholdt den 7. april. Konferencen var i sin tid blevet udsat på grund af folketingsvalget i november, idet fødevareministerens tilstedeværelse er del af forudsætningen for afholdelse. Konferencen samlede en række oplægsholdere, der samtidig deltog som panelister ved efterfølgende diskussion mellem oplægsholdere indbyrdes og publikum. De 80 deltagere var først og fremmest branchefolk fra fiskerierhvervet, men inkluderede også forskere, erhvervsembedsmænd, kommuner, erhvervsudviklingsfolk

samt gastronomer som kokke, ernæringseksperter og journalister. Oplæggene delte sig i to temaer henholdsvis distributionsudfordringer i fremtiden samt overvejelser over fremtidens forbrugerkrav og ønsker. Konferencen tjente også som grundlag for skabelse af mere og ikke mindst bedre netværk i branchen – således afsluttes konferencen med rundbordsarbejde over dagens emner, og skabte nye relationer og erhvervsmæssige kontakter.


Det er ikke muligt at kommentere dette indlæg.