Green Mega Food Workshop
Der var sund mad og miljøvenlige perspektiver ved sygehus- og skolemaden på programmet da Aalborg Universitet holdt workshop i København den 14. og 15. oktober. De store offentlige fødevaresystemer blev diskuteret udfra forskellige tilgangsvinkler på Green Mega Food workshoppen, hvor fødevareminister Henrik Høegh også deltog. Blandt forelæserne var Tenna Doktor Olsen, PhD.-studerende fra Institut for Arkitektur, Design og Medialogi, som holdt oplæg om helende arkitektur – om maden og omgivelserne på sygehusene kan være med til forbedre ernæringstilstanden for patienter.

Den sommerskole, som Food Plus Design, Center for Food Science, Design and Experience afholdt i august blev introduceret på Green Mega Food. Sommerskolen bestod i tværfaglige samarbejder mellem designere, arkitekter, kokke og producenter, og handlede om fødevareinnovationsprocessen og konkrete produktudviklinger. Sommerskolen fik meget positiv opmærksomhed og var et nyt og anderledes input til hvordan fødevareinnovation kan gribes an.

Green Mega Food var arrangeret af Food, People and Design, som er et center på tværs af Institut for Arkitektur, Design og Medialogi og Institut for Samfundsudvikling og Planlægning ved Aalborg Universitet og er en del af et internationelt netværksprogram, der sigter efter at samle forskere og praktiserende indenfor centrets emner.

Hafdís Sunna Hermannsdóttir, Videnskabelig Assistent, Institut for Arkitektur, Design og Medialogi gennemgår Sommerskoleudstillingen for Fødevareministeren Henrik Høgh, Leder af AAU Food Research Lisbeth Munksgaard, Professor Bent Mikkelsen, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning

Det er ikke muligt at kommentere dette indlæg.