Rundt om fremtidens sygehusmåltid

Fødevarer er et af Region Nordjyllands erhvervsstrategiske indsatsområder. Samtidig er sygehusvæsnet den største enkeltsektor i regionens samlede økonomi.

En undersøgelse i Danmark viser, at man kan spare ca. 1 milliard kr. pr. år på danske sygehuse ved en målrettet indsats mod forkert ernæring.
Samtidig er udviklingspotentialet i at lade sygehusenes råvareindkøb være regionale kolossalt. Hvorfor skal den lokale fødevareproducent ikke være med i sygehusets måltid? Desuden er der brug for innovative løsninger til køkkenteknologi og måden som sygehuset arkitektonisk er opbygget – ikke mindst med henblik på fremtidens supersygehuse.
Dagens program indeholder oplæg fra følgende:

9.00 Introduktion til dagens program ved René Langdahl Jørgensen og velkomst ved lektor og projektleder Anna Marie Fisker

9.05 Velkomst ved Regionsformand Ulla Astman

9.15 … om danske sygehuspatienters ernæringstilstand
Ved Henrik Højgaard, Phd, overlæge, Center for Ernæring og Tarmsygdomme, Aalborg Sygehus

9.45 … om “Hospital Foodscape Design – kan spisemiljøets arkitektur påvirke patienternes helbredelse?”
Ved Tenna Doktor Olsen Tvedebrink, Phd-studerende Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi, Aalborg Universitet

10.15 Pause

10.30 Sundhed er dit ansvar, sygehusenes udfordringer og muligheder for måltidet i fremtiden
Ved Erik Lerdahl, Slagkraft Design, Norge

11.00 … om smartness, sanselighed og oplevelse i sygehusmaden
Ved Thorsten Schmidt, kok og indehaver af Restaurant Malling & Schmidt

11.30 … om lokal mad i sygehusene
Ved Birte Brorson, økonoma og selvstændig udvikler

12.00 Pause og frokost

12.45 … om projekt MOREs resultater på Aalborg Sygehus
Ved Tina Beerman, klinisk diætist, Aalborg Sygehus og

13.15 …om bevisførelse for madens effekter
Ved Bent Mikkelsen, professor Aalborg Universitet, Center for Food, People & Design

13.45 … om at begå vanebrud og indlægge dramaturgiske elementer i sygehusmåltidet
Ved Kasper Ostrowski, Phd. og medejer af Vovemod

14.15 Workshop omkring fire hovedspørgsmål:

- Er det muligt at gennemføre en “handel regionalt-strategi” for sygehusvæsnets måltid, så vareindkøb i langt højere grad indkøbes lokalt til gavn for det lokale erhvervsliv og måltidsoplevelsen på sygehuset?

- Hvordan indretter vi proces og køkken så råvarens kvalitet bevares helt ud til patienten?

- Hvordan giver vi patienten lyst og mulighed for at spise mere?

- Hvordan kan vi målrette og bruge maden mere målrettet som del af behandlingen?

15.30 Workshopresultater fremlægges og diskuteres

16.00 Afslutning og fremstilling af erklæring fra dagen til presse og beslutningstagere


Arrangører

Food+, Center for Food Science, Design & Experience, Aalborg Universitet og Center for Ernæring og Tarmsygdomme, Aalborg Sygehus samt Regional Udvikling og Praksissektoren i Region Nordjylland.

Tid og sted

Onsdag den 18. august kl. 9.00-16.00

Utzon Center, Det Obelske Auditorium,

Slotspladsen 4
9000 Aalborg

(Parkering: Aalborg City)

Tilmelding:

Kontakt:

Projektkoodinator
René Langdahl Jørgensen

rljo@create.aau.dk eller tlf. +45 21 38 28 39

senest onsdag den 11. august.

Det er gratis at deltage i videns- og idédagen – der serveres frokost på Utzon Center

Det er ikke muligt at kommentere dette indlæg.