Smag, Design & Oplevelse

Delklyngen Smag, Design & Oplevelse er partner i Fødevareklyngen i Nordjylland, SpisNord.

Hvad gør delklyngen Smag, Design & Oplevelse?
Food College Denmark, som holder til på Center for Food Science, Design & Experience under Institut for Arkitektur & Design på Aalborg Universitet skal opbygge og drifte delklyngen Smag, Design og Oplevelse. Vi opbygger det tilhørende netværk og opsætter og igangsætter samarbejdsaktiviteter med aktører indenfor delklyngens faglige felt. Desuden medkoordinerer vi det tværgående samarbejde mellem de fire delklynger, som Region Nordjylland har skabt under Fødevareklyngen.

Vi skal også sikre etablering af konkrete udviklings- og samarbejdsaktiviteter for delklyngen. Herunder udviklingsprojekter, der søger erhvervsorienteret investering i ny forskningsbaseret viden på tværs af fødevareproduktion, elitegastronomi, madhåndværk, design og opleveslesøkonomi.

Vores første konkrete projekt er udviklings- og samarbejdsaktiviteten “Nordjyske fisk med oplevelse”, der kort fortalt sigter mod at udvikle nye fiskeprodukter, som kan anvendes “på vejen” eller som hurtigt, spændende og smart måltid på turistdestinationer.

Læs mere om delklyngen Smg, Design & Oplevelse på www.foodplusdesign.dk/smagdesignogoplevelse

Læs mere om projektet Nordjyske Fisk med Oplevelse på www.foodplusdesign.dk/nordjyskefiskmedoplevelse

Det er ikke muligt at kommentere dette indlæg.